Swydd: Ymchwilydd/Gohebydd

Mae Y Selar ac Antena yn chwilio am Ymchwilydd/Gohebydd.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Casglu gwybodaeth am gigs a newyddion cerddoriaeth gyfoes amrywiol
  • Pecynnu’r wybodaeth/newyddion ar gyfer gwahanol gyfryngau a chleientiaid
  • Ysgrifennu erthyglau, a chyfrannu at syniadau ar gyfer cynnwys aml-gyfrwng
  • Ymchwilio ar gyfer cynyrchiadau amgen a chyffrous
  • Cydlynu cynyrchiadau a phrosiectau Y Selar ac Antena

Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolyn brwdfrydig sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth a diwylliant gyfoes ac amgen.

Swydd Lawn Amser

Lleoliad: Swyddfa Antena yng Nghaernarfon
Cyflog: I’w drafod
Dyddiad Cau: Ebrill 19eg 2017

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Gill Bowen: gill@antena.co.uk / 01286 662200

Ochr 1: Gwobrau’r Selar

Rhaglen yn dangos uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo’r Selar.  Cawn weld perfformiadau gan Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, HMS Morris a mwy o fandiau poblogaidd o Neuadd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.  Bydd cyfle hefyd i fwrw golwg ar y rhestrau byr a thrafod enillwyr yr holl gategorïau eleni.

Ochr 1: Gwobrau’r Selar, 21:00 Nos Sadwrn, 25/2/2017 ar S4C.

Gwyliwch eto yma.

Mwy o fideos o’r noson ar Facebook a YouTube Ochr 1.

Swydd Newydd: Person Camera

Mae Antena yn chwilio am berson camera hyblyg i weithio ar wahanol fathau o eitemau a rhaglenni.  Mi fydd disgwyl i’r person weithio gydag amrywiaeth o offer ar draws nifer o blatfformau gwahanol.  Mae’r gallu i olygu hefyd yn fanteisiol.

E-bostiwch am ffurflen gais.

Cyflog i’w drafod

Dyddiad Cau: 21/02/2017