Ochr 1: Gwobrau’r Selar

Rhaglen yn dangos uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo’r Selar.  Cawn weld perfformiadau gan Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, HMS Morris a mwy o fandiau poblogaidd o Neuadd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.  Bydd cyfle hefyd i fwrw golwg ar y rhestrau byr a thrafod enillwyr yr holl gategorïau eleni.

Ochr 1: Gwobrau’r Selar, 21:00 Nos Sadwrn, 25/2/2017 ar S4C.

Gwyliwch eto yma.

Mwy o fideos o’r noson ar Facebook a YouTube Ochr 1.

Swydd Newydd: Person Camera

Mae Antena yn chwilio am berson camera hyblyg i weithio ar wahanol fathau o eitemau a rhaglenni.  Mi fydd disgwyl i’r person weithio gydag amrywiaeth o offer ar draws nifer o blatfformau gwahanol.  Mae’r gallu i olygu hefyd yn fanteisiol.

E-bostiwch am ffurflen gais.

Cyflog i’w drafod

Dyddiad Cau: 21/02/2017