Swydd: Cynorthwy-ydd Cyllid / Cofnodi materion ariannol

Oherwydd ymddeoliad, mae swydd ar gael mewn cwmni cynhyrchu yng Nghaernarfon. Mae ANTENA yn chwilio am Gynorthwywr Cyllid / Person i gofnodi materion ariannol.. Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol. Oriau gwaith fydd Llun i Gwener 9 – 5 gydag 1 awr i ginio. Mae modd bod yn hyblyg.

Cyflog : Rhwng £17,000 a £22,000 yn ddibynnol ar gymhwysterau a phrofiad.

Cyfrifoldebau.

Gofalu am gostau’r gwahanol adrannau a pharatoi taliadau perthnasol.

Cofnodi yn y Llyfr Pryniant.

Talu costau.

Rheoli taliadau arian parod.

Creu anfonebau / prosesu taliadau.

Cadw llyfr cyfrifon safonol

Cofnodi trosglwyddiadau

Rheoli taliadau i’r banc.

T.A.W.

Cyflogau

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus :-

Wedi arfer gweithio efo sustemau cyfrifon, ac wedi arfer gweithio efo SAGE 50, Microsoft Outlook, Excel a Word.

Yn meddu ar brofiad o weithio gyda chyfrifon / cyllid.

Yn hunanysgogol, yn drefnus ac yn effeithiol ac yn hoff o fanylder a chywirdeb.

Yn medddu ar sgiliau cyfathrebu da.

Y swydd o bosib yn gweddu i berson â chymhwysterau AAT neu gyfartal neu person gydd profiad cymwys.

Am ffurflen gais cysylltwch â:

Gill Bowen, Antena, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD

e.bost: swyddi@antena.co.uk

Dyddiad cau 8/6/2017