Swydd Newydd: Person Camera

Mae Antena yn chwilio am berson camera hyblyg i weithio ar wahanol fathau o eitemau a rhaglenni.  Mi fydd disgwyl i’r person weithio gydag amrywiaeth o offer ar draws nifer o blatfformau gwahanol.  Mae’r gallu i olygu hefyd yn fanteisiol.

E-bostiwch am ffurflen gais.

Cyflog i’w drafod

Dyddiad Cau: 21/02/2017