Galw Nain Nain Nain i ddod o hyd i’r partner perffaith

Dychmygwch fynd ar ddêt gyda’ch Nain yn gwmni i chi! Dyna fydd yn digwydd mewn rhaglen ddêtio newydd go anarferol a gynhyrchwyd gan Antena ar gyfer S4C.

Ym mhob rhaglen bydd un person sy’n chwilio am gymar yn mynd i fwyty rhamantus lle mae Nain yn rhan o’r dêt. Byddan nhw’n cael pryd tri chwrs a thri dêt. Bydd Nain y tu allan ond bydd yn gallu gweld a chlywed bob dim, ac yn gallu cynnig gair o gyngor yng nghlust ei ŵyr neu wyres. Ond pa ddêt fydd yn creu argraff dda? Ar ddiwedd y noson, bydd yn rhaid i Nain ddewis un o’r tri, iddyn nhw gael mynd ar ail ddêt (a’r tro hwn heb Nain)!

Galw Nain Nain Nain, yn cychwyn nos Wener, 23 Mawrth, am 9.30.