Wyt ti isio gweithio ar Hansh?

Mae Antena yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm cynhyrchu Hansh. Bydd cyfrifoldebau yn cynnwys datblygu syniadau creadigol newydd, ymchwilio i gynnwys cyfredol a chynllunio cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

Mae dealltwriaeth o rwydweithiau cymdeithasol fel Twitter, Snapchat, Facebook, Youtube ac Instagram yn hanfodol. Bydd angen ymwybyddiaeth o trends gwylio cyfredol a fidios feiral.

Yn Fanteisiol:

  • Sgiliau saethu
  • Sgiliau golygu
  • Trwydded yrru lawn
  • Profiad yn y maes

Er mwyn ymgeisio, gyrrwch CV a llythyr i swyddfa@antena.co.uk erbyn 16 Rhagfyr 2019.