Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gyfres radio newydd sydd yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa dreulio amser gydag unigolion sy’n gweithio i’r heddlu. Yn y gyfres, byddwn yn hyfforddi gyda’r heddlu arfog, yn y llys mewn achos o lofruddiaeth gyda aelod o’r CID, ac yn y bennod gyntaf, yn treulio’r noson yn y ddalfa yng Nghaernarfon.

Sarjant Rhys Gough sy’n ein tywys o gwmpas y ddalfa wrth iddo dderbyn a rhyddhau carcharorion ar nos Wener brysyr.

Heddlu Gogledd Cymru – 12.30 Dydd Llun 11/2/2019 ar Radio Cymru.