Amdanom ni

Sefydlwyd Antena yn 1988 o dan yr enw gwreiddiol Dime Goch. Mae Antena yn gwmni sydd yn falch o gynhyrchu rhaglenni a chynnyrch o safon ar blatfformau gwahanol. Mae gennym staff brwdfrydig, egniol a phrofiadol mewn nifer o feysydd arbenigol wedi ei leoli yn Gogledd a De Cymru. Mae gwaith y cwmni yn amrywio o ddogfennau i adloniant, o gerddoriaeth i raglenni i bobol ifanc. Rydym yn gweithio gyda amryw o darlledwyr gan gynnwys: S4C, BBC, ITV, Channel 4.

Mae ANTENA o hyd wedi ceisio bod ar y blaen gyda’n offer ol gynhyrchu. Ni oedd un o’r cwmniau cyntaf yn y DU I gael sustemau AVID UNITY nol yn 1999 ac fe ddaru ni feithrin trefn waith manylder uwch yn 2006. Dros y 2 flynedd diwethaf rydym wedi bod yn buddsoddi mewn offer 4k.

Ar hyn o bryd rydym yn golygu ar 4 peiriant iMac 5K ac 1 MacPro (sy’n cynnwys Davinci Resolve, Photoshop ac After Effects). Mae’r holl sustemau wedi cael eu cynllunio o gwmpas FinalCut ProX ond mae ganddon ni’r gallu hefyd i weithio ar Avid neu Adobe Premier os dymunir hynny.

Mae ein stafell beiriannu yn gofalu am fwydo deunydd i fewn i’r sustem ac yn gofalu am recordio deunydd o’r stiwdio. Drwy ddefnyddio peiriannau SSD 4k, rydan ni’n gallu mynd o’r stiwdio i’r golygu o fewn munudau. Rydan ni hefyd wedi cadw’r gallu i weithio gyda deunydd ar dap. — BetaSP, DigiBeta, XDCAM a HD-CAM. Rydan ni’n meddu ar yr unig HDCAM-SR VTR yng ngogledd Cymru.

Mae ffrydio byw yn gynyddol yn dod yn bwysicach i Antena. Rydan ni wedi bod yn arbrofi efo ffrydio ers dros 10 mlynedd ( mewn byd cyn bodolaeth youtube a facebook) – Flynyddoedd yn ol, roeddan ni’n cynhyrchu darllediad byw yn wythnosol am 30 munud ar y we yn unig o raglen bobologaidd UNED 5 i S4C. Yn fwy diweddar, rydan ni wedi cychwyn ffrydio o ddigwyddiadau cerddorol Cymru fel Y SELAR a MAES B.

Rydym wastad yn awyddus i glywed gan unrywun sydd â diddordeb creu deunydd creadigol ar gyfer y teledu neu blatfformau eraill felly os oes ganddoch ddiddordeb, cofiwch gysylltu.