Bacha Hi O’ma

Cyfres boblogaidd oedd yn cynnig ffordd ‘chydig bach mwy anarferol o ddod o hyd i’ch cariad delfrydol. Drwy ateb cwestiynau, roedd modd ‘ennill’ eich partner ond gan fod pedwar bachgen a thair merch, roedd yn anorfod fod un bachgen yn gorfod aros ar y bachyn tan wsnos nesa! Gyda Alwyn Sion yn arwain, roedd cyfle i ennill cariad a gwobrau.