Botwm 4

Darlledwyd y gyfres yn gyntaf yn 1999.  Roedd yn raglen oedd yn edrych ar lawnsio teledu digidol ar S4C ac fe oedd y rhaglen gyntaf yn cael ei darlledu’n fyw o swyddfeydd S4C yn Llanisien, Caerdydd.  Roedd y rhaglenni oedd yn dilyn yn dangos yr hyn oedd i’w ddisgwyl yn yr oes ddigidol.