Dylan Garner

O DREGARON I EFROG NEWYDD

Rhaglen oedd yn dilyn gyrfa cyffrous y model Dylan Garner ar ol iddo gael ei ddarganfod ar hap yn Efrog Newydd. Cawn ddilyn ei fywyd prysur wrth iddo fodelu i rai o enwau mawr y byd ffasiwn.