Gwreiddiau Roc Tebot Piws

Dewch ar daith archifol ar hyd a lled coeden deulu aelodau y Tebot Piws. Ond nid coeden deulu arferol mohoni, y mae’r brigau yn olrain hanes cerddorol aelodau’r grwp, wrth iddynt symud o un prosiect cerddorol i’r llall dros gyfnod o 4 degawd. Dilynwch hanes Dewi Pws, Emyr Huws, Alun Sbardun a Stan Morgan o ffurfio’r grwp yn 1969, chwalu yn 1972 a ffurfio grwpiau megis Ac Eraill, Edward H Dafis a Mynediad Am Ddim, cyn dod yn ol i wneud un gig olaf yn 2011.