Hollol Bananas

Iestyn Garlick oedd yn cyflwyno Hollol Bananas, sef sioe gwis oedd yn cael ei darlledu bum noson yr wythnos. Roedd yna wobrau di ri ar gael a’r rheini i gyd wedi cael eu gosod mewn bocsus ynghanol y jwngwl. Y mwnciod oedd yn gyfrifol am gasglu’r gwobrau!