Jeifin yn Bobman

Roedd pawb yn caru Jeifin Jenkins. Roedd wedi bod ar deledu plant am bedair mlynedd ar ddeg, yn gyntaf ar BBC ac yna ar S4C. ‘Teddy–boy’ annwyl oedd o a person direidus dros ben. Er ‘i fod o’n gymeriad anffortunus roedd yn teithio’r byd ac wedi bod mewn llefydd fel Hong Kong ag Efrog Newydd.