Nesdi Jones

Fel rhan o’i bywyd bob dydd mae Nesdi Jones, 21 oed, yn gweithio mewn bwyty poblogaidd yng Ngogledd Cymru. Ond yn ddiweddar, daeth tro yn ei bywyd pan aeth un fidio YouTube ohoni yn canu cân Punjabi at sylw Honey Singh; un o sêr pop fwya adnabyddus India.

Mae ei sianel Youtube bellach wedi derbyn dros miliwn o ‘hits’.

Newidiodd ei bywyd am byth pan derbyniodd Nest alwad ffôn gan Honey Singh yn ei gwahodd i Lundain, ac yna i India i recordio sengl “London’, ac i recordio fidio.

Mae’r rhaglen hon yn dilyn stori arbennig Nest wrth iddi deithio i India i berfformio yn ogystal a thrio gwneud bywoliaeth o ganu mewn iaith Punjabi yma yn y Deyrnas Unedig.