Noson 2000

Chwech awr o adloniant i groesawu’r Mileniwm newydd!