O’r Galon: Blwyddyn Meinir

Deunaw mis yn ôl fe gafodd Meinir Siencyn y newyddion fod ganddi gansr y fron. Yn y rhaglen yma, bron union flwyddyn ar ôl i ni ei chyfarfod am y tro cyntaf, cawn weld beth yw hanes Meinir a’i phartner Ems erbyn hyn. Wrth iddi ymdopi â thriniaeth radiotherapi, mae Meinir hefyd yn gorfod gweld os ellith hi gryfhau digon i ymuno ag Ems yn Sbaen ac i ymgymryd â gweithgreddau corfforol unwaith eto. Yn ogystal, cawn weld beth fydd y canlyniadau diweddara’ wrth iddi ddychwelyd i’r ysbyty unwaith yn rhagor, bron i flwyddyn a hanner ers cael y newyddion am y tro cynta’.

Bydd y rhaglen i’w gweld ar S4C nos Iau y 13eg o Dachwedd am 21.30