Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Antena wedi bod yn gwneud gwaith Corfforaetthol I nifer o Gwmniau a Sefydliadau dros y blynyddoedd. Un o’r prif gwsmeriaid ydy Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn gyfrifol am y deunydd gweledol ym Mhlas Tan y Bwlch ac yn Hafod Eryri, ar Gopa’r Wyddfa. Yn diweddar mae Antena wedi bod yn paratoi deunyddd ar gyfer Gwefannau y  Parciau yng Nghymru i gyd.