Penwythnos Mawr

Roedd y Penwythnos Mawr yn cael ei gyflwyno gan Iestyn Garlick gyda Nia Roberts a Kevin Davies ar leoliad. Yn dechnolegol, roedd yn raglen arbennig gan fod lluniau o ddau le gwahanol yn dod i fewn i’r stiwdio.  Roedd y rhaglen yn cael ei darlledu’n fyw.  Roedd dau aelod o’r gynulleidfa yn cael eu rhyfeddu wrth weld y camerau yn eu tai nhw gydag aelodau o’u teuluoedd.  Roedd y teuluoedd yn cystadlu am wobrau a chyfle yn y pendraw i ennill gwyliau.