Pwy di Pwy?

Fe oedd Pwy di Pwy? yn gyfres lwyddiannus fu’n rhedeg ar S4C am 8 cyfres ac a oedd yn cael ei wneud fel rhaglenni arbennig gyda phobol enwog. Roedd y dasg yn un hawdd. Roedd raid I dri cystadleuydd ddyfalu’n gywir be oedd swyddi y chwe aelod o’r panel. Roedd raid I’r panel ateb cwestiynau a chyflawni tasgau. A fyddan nhw’n dewis y person cywir I wneud y tasgau? Fydd y panel yn eu credu nhw? Cyfres boblogaidd oedd yn adloniant I’r teulu cyfan.