Sara A Cwac

Cyfres o 40 o gartwnau sef cyfieithiad o’r gyfres wreiddiol Sarah and Duck a gynhyrchwyd yn gyntaf gan Karrot Entertainment.. Merch 12 oed, Martha Owen o’r Felinheli ydi llais Sara gyda Iestyn Garlick yn gwneud gwaith y storiwr. Mae’r gyfres yn dilyn anturiaethau Sara a’I ffrind Cwac wrth iddyn nhw ddarganfod y byd o’u cwmpas.