O’r Galon: Stori Meinir

Rhaglen sydd yn dilyn hanes Meinir Siencyn, 34 oed o’r Wyddgrug a bellach yn byw yn Llanberis, gafodd wybod yn mis Mai 2013 fod ganddi ganser y fron. Mae’r rhaglen yn ei dilyn o’r dyddiau cyntaf o geisio ymdopi efo’r newyddion hyd at y sesiynau chemotherapi angenrheidiol. Fe ddown i’w hadnabod hi a’i chariad Ems wrth i’r ddau orfod addasu i’r newidiadau mawr yn eu bywydau dros y pum mis nesa. Stori ddirdynnol unigolyn a chwpwl arbennig wrth iddyn nhw wynebu canser gyda’i gilydd.

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ar yr 8fed o Ragfyr fel rhan o’r gyfres O’r Galon ar S4C.