Tŷ Mêl

Mae Tŷ Mêl (The Hive yn wreiddiol) yn gyfres animeddio lliwgar i blant oedran meithrin. Mae’n dilyn hanes y teulu bach o wenyn, ac yn cyffwrdd ar bethau sydd o bwys i blant bach, megis, chwarae, bod yn gyfeillgar, treulio amser gyda’ch teulu, a darganfod y Byd a sut mae’n gweithio.

Mae’r actorion sydd yn chwarae rhannau’r gwenyn i gyd yn ymddangos am y tro cyntaf ar S4C.

Morgan – Sion Dafydd Morris 11 oed o Gaeathro.

Mali – Nia Haf 16 oed o Lanrug.

Sionyn – Tomos Sion 14 o Waunfawr.

Maldwyn – Iwan Griffith 12 oed o Pentir.

Dani – Mia Haf Jones 9 oed o Rhiwlas.

Mae’r cymeriadau hŷn yn cael ei lleisio gan gast profiadol iawn ym maes lleisio animeiddio, Elliw Haf, Ffion Llwyd ac Arwel Roberts.

Cafodd y fersiwn Gymraeg o’r teitlau agoriadol ei ganu gan aelodau o Ysgol Glanaethwy.