Tada Eira

Cartwn hanner awr fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C ar yr 21ain o Ragfyr. Mae yn gyfieithiad o raglen gan AWOL animation o’r rhaglen Père Frismas o’r FFrangeg gwreiddiol. Mi fydd Dewi Pws yn lleisio rhan Tada Eira sef y cymeriad sydd yn gyfrifol am daenu eira yn gelfydd ac yn gyson yn y cwm. Mae’r cyfieithu o’r Ffrangeg i’r Gymraeg yn cael ei wneud gan Sian Beidas o Brifysgol Bangor.