Traed Oer

Sioe lle oedd aelodau o’r cyhoedd yn cael sialensau  – fel arfer i wneud rhywbeth anarferol  a phellgyrrhaeddol. Roedd y sialensau yn cael eu ffilmio ar leoliad ac yna roeddant yn dychwelyd i’r stiwdio i ail fyw y profiad ac i geisio codi arian at elusennau arbennig.