Uned 5

Ers y rhaglen gynta’ yn 1994, Uned 5 oedd prif raglen gylchgrawn ieuenctid S4C am 16 mlynedd hyd nes y rhaglen olaf ym mis Mai 2010. Darlledwyd y rhaglen boblogaidd wythnosol yn fyw o stiwdio bwrpasol yng Nghaernarfon gyda chymysgedd cyffrous o westeion, eitemau newyddion, sgyrsiau bywiog, bandiau byw, a sialensiau cyflwynwyr. Un sy’n aros yn y cof yw taith i’r Titanic mewn llong danfor!

Bu 21 cyflwynydd gwahanol yn diddori cenedlaethau o ieuenctid dros y blynyddoedd – llawer wedi ymddangos ar nifer o raglenni eraill poblogaidd ar S4C a thu hwnt. Rhai nodedig yn cynnwys Rhodri Owen a aeth yn ohebydd i raglen teithio’r BBC, Holiday, a Gethin Jones aeth yn gyflwynydd Blue Peter a chystadleuydd ar raglen boblogaidd Strictly Come Dancing.