Galw Nain Nain Nain i ddod o hyd i’r partner perffaith

Dychmygwch fynd ar ddêt gyda’ch Nain yn gwmni i chi! Dyna fydd yn digwydd mewn rhaglen ddêtio newydd go anarferol a gynhyrchwyd gan Antena ar gyfer S4C.

Ym mhob rhaglen bydd un person sy’n chwilio am gymar yn mynd i fwyty rhamantus lle mae Nain yn rhan o’r dêt. Byddan nhw’n cael pryd tri chwrs a thri dêt. Bydd Nain y tu allan ond bydd yn gallu gweld a chlywed bob dim, ac yn gallu cynnig gair o gyngor yng nghlust ei ŵyr neu wyres. Ond pa ddêt fydd yn creu argraff dda? Ar ddiwedd y noson, bydd yn rhaid i Nain ddewis un o’r tri, iddyn nhw gael mynd ar ail ddêt (a’r tro hwn heb Nain)!

Galw Nain Nain Nain, yn cychwyn nos Wener, 23 Mawrth, am 9.30.

Vacancy: Finance Assistant / Bookkeeper

Due to retirement, an excellent opportunity has arisen within a small media based company located in Caernarfon for a Finance Assistant / Bookkeeper on a full time permanent basis working Monday to Friday 9am-5pm (lunch 1 hr), although we can be flexible on these hours.

Salary will be £17,000 to £22,000 depending on qualifications and experience

Responsibilities

Purchase Ledger entry / maintain departmental costs and prepare payments

Processing expenses

Maintain / post Petty cash

Sales Ledger raise invoices / enter payments received. Process expenses

Maintain nominal ledger

Posting of journals

Bank receipts/payments and reconciliations

VAT returns

Payroll

The ideal candidate will have:

Familiar with accounting systems is essential, with a good working knowledge of SAGE 50, Microsoft Outlook Excel and Word

Experience within an accounts / finance role

Self-motivated, highly organised and effective with attention to detail and accuracy

Excellent communication skills

May suit AAT Qualified or equivalent or a person qualified by experienced

For an application form please contact:

Gill Bowen, Antena, Unit 2, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd. LL552BD.

e.mail: swyddi@antena.co.uk

Closing Date: 8/6/2017

Vacancy: Researcher/Reporter

Y Selar and Antena are looking for a Welsh-language Researcher/Reporter to work on various music productions.

Mae Y Selar ac Antena yn chwilio am Ymchwilydd/Gohebydd.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Casglu gwybodaeth am gigs a newyddion cerddoriaeth gyfoes amrywiol
  • Pecynnu’r wybodaeth/newyddion ar gyfer gwahanol gyfryngau a chleientiaid
  • Ysgrifennu erthyglau, a chyfrannu at syniadau ar gyfer cynnwys aml-gyfrwng
  • Ymchwilio ar gyfer cynyrchiadau amgen a chyffrous
  • Cydlynu cynyrchiadau a phrosiectau Y Selar ac Antena

Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolyn brwdfrydig sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth a diwylliant gyfoes ac amgen.

Swydd Lawn Amser

Lleoliad: Swyddfa Antena yng Nghaernarfon
Cyflog: I’w drafod
Dyddiad Cau: Ebrill 19eg 2017

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Gill Bowen: gill@antena.co.uk / 01286 662200

Ochr 1: Gwobrau\’r Selar

Highlights of one of the main events in Wales’ music calendar, the Y Selar Awards. Featuring live performances by Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, HMS Morris and others in a packed out Students’ Union in Aberystwyth. Plus, a look at the shortlists and winners of this year’s categories.

Ochr 1: Gwobrau’r Selar, 21:00 Saturday 25/2/2017 on S4C.

Watch again here.

More videos from the night available on Ochr 1’s Facebook and YouTube.

Job Vacancy: Camera Person

Antena are looking for a flexible camera person to work on different types of items and programmes.  The person will be expected to work across several different platforms using a variety of equipment.  The ability to edit would also be advantageous.

E-mail to receive an application form.

The ability to speak Welsh is essential.

Salary to be discussed.

Closing date: 21/02/2017